AHREB


AHREB
Çok harap, perişan, yıkık. * Kulağı yarık kimse. * Edb: Rübai vezinlerinden "Mef'ulü" ile başlayan oniki şekilden herbiri

Yeni Lügat Türkçe Sözlük . 2009.